วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลายบาง

ศุนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรีได้จัดกิจกรรมประชุมโครงการสร้างเสริมสวัสดิการสังคม ปี 2565 พร้อมกันนี้ นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง ได้มอบหมายให้ นางเยาวภา มากมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการฯ ดังกล่าว โดยมี ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้าร่วมกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินโครงการฯ หาจุดเด่น จุดด้อย ร่วมกันนำเอาความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์มาช่วยวิเคราะห์แยกแยะสภาพปัญหาในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายผู้ประสบปัญหาทางสังคม

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361