วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2565

เทศบาลตำบลปลายบางจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี

และราชพิธีการต่างๆ และวันสำคัญของชาติฯ

“กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2565″

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361