ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 สิงหาคม 2565

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลายบาง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา อถล. ร่วมกันทำความสะอาด

บริเวณวัดหูช้าง หมู่ 1 ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ตามโครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361