วันที่ 17 สิงหาคม 2565

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลายบางพร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลายบาง ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลายบาง จัดโครงการฟันดี ยิ้มสดใส เด็กไทยปลายบาง เพื่อกระตุ้นความสนใจและการดูแลรักษาอนามัยช่องปาก พร้อมสอนวิธีการแปรงฟัน แจกยาสีฟันและแปรงสีฟันให้กับนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361