วันที่ 18 สิงหาคม 2565

นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง

มอบหมายให้นางเยาวภา มากมูล รองนายกเทศมนตรีฯ

ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลายบาง

พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลายบาง

ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลายบาง จัดโครงการ ฟันดี ยิ้มสดใส เด็กไทยปลายบาง

เพื่อกระตุ้นความสนใจ และการดูแลรักษาอนามัยช่องปาก พร้อมสอนวิธีการแปรงฟัน

แจกยาสีฟันและแปรงสีฟันให้กับนักเรียนของโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361