วันที่ 18 สิงหาคม 2565

นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง มอบหมายให้นางเยาวภา มากมูล รองนายกเทศมนตรีฯ ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลายบาง จัดโครงการสร้างงานสร้างอาชีพ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง โดยกิจกรรมในครั้งนี้ทางเทศบาลฯ จัดโดยกองสวัสดิการสังคม ได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ คุณวิภาวดี มิตรอารีย์ คุณเพชรรัตน์ น้อยคล้าย และ คุณวันทนา เนินสุวรรณสาร สอนการทำดอกไม้ประดิษฐ์ ส่วนการเพ้นท์เล็บ ได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน คือ คุณจริยา พวงแก้ว และ คุณจิราพัชร พวงแก้ว ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้นำความรู้ที่ได้ไปใช้สร้างอาชีพ หรือนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361