วันที่ 19 สิงหาคม 2565

นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง

มอบหมายให้นางเยาวภา มากมูล รองนายกเทศมนตรีฯ ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลายบางพร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลายบาง ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลายบาง จัดโครงการ ฟันดี ยิ้มสดใส เด็กไทยปลายบาง เพื่อกระตุ้นความสนใจ และการดูแลรักษาอนามัยช่องปาก พร้อมสอนวิธีการแปรงฟันแจกยาสีฟันและแปรงสีฟันให้กับนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวัติ)

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361