ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลปลายบาง จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลปลายบางสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลายบางโดยมีนายโสพล แสงเพ็ชร์ ประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยเลขานุการสภาเทศบาล นายสุบิน วิเชียรศรีนางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบางสมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบางพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ร่วมในการประชุมครั้งนี้

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361