วันที่ 22 สิงหาคม 2565

นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง

และนางเยาวภา มากมูล รองนายกเทศมนตรีฯ ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลายบาง เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จัดโดยกองสวัสดิการสังคม และได้รับเกียรติจากนายพรเทพ ชมชู ปลัดเทศบาลตำบลไทรน้อย บรรยายและให้ความรู้ 3 หัวข้อ ได้แก่

-การปรับตัว ปรับใจ ผู้สูงอายุพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

-ความรู้ทักษะ การเลือกรับประทานอาหารสำหรับผู้สูงอายุ

-สิทธิผู้สูงอายุและสวัสดิการ

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361