วันที่ 24 สิงหาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลายบาง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี ณ หอประชุมเทศบาตำบลปลายบาง โดยได้รับเกียรติจากนางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบางนางเยาวภา มากมูล รองนายกเทศมนตรี ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในการเปิดโครงการครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก ดร.สุพิชัย ศิริรักษ์ เป็นพิธีกรดำเนินรายการ พร้อมกันนี้ วิทยากร นางสาวนวรัตน์ ศักดิ์โชตินนท์ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดนนทบุรีบรรยายแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในหัวข้อ ดังนี้

– สร้างความเชื่อมั่นให้สตรีมีความเข้มแข็ง

– เสริมสร้างศักยภาพ ทักษะ ความรู้ให้สตรี

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361