วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลายบาง ออกหน่วยบริการสาธารณสุขเชิงรุกในชุมชน ณ วัดหูช้าง โดยให้บริการ ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด ฯลฯ พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนอีกด้วย

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361