วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

เทศบาลตำบลปลายบางจัดประชุมพนักงานเทศบาล ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง โดยได้รับเกียรติจากรองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ร่วมประชุมด้วยซึ่งการประชุมนี้เป็นการชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ และคณะครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการประชาชน

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361