วันที่ 2 ธันวาคม 2565

เทศบาลตำบลปลายบาง จัดโครงการปลายบางร่วมใจภักดิ์รักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีนางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง กล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ชุมชน และประชาชน ร่วมในการเปิดโครงการ หลังจากนั้นนายกเทศมนตรีร่วมมอบต้นรวงผึ้งและต้นไม้มงคลพร้อมเกียรติบัตร ให้แก่ตัวแทนในโรงเรียนและชุมชน พร้อมร่วมกันพัฒนาพื้นที่โดยการทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย บริเวณสนามกีฬาเทศบาล และพื้นที่สาธารณในชุมชน

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361