เทศบาลตำบลปลายบาง ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง

วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2565 นางเยาวภา มากมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง ได้รับมอบหมายจาก นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง เข้าร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเทศบาลตำบลปลายบางได้รับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นหน่วยงานที่มีคะแนนระดับ A จากนางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมพระนั่งเกล้า ชั้น 3 อาคาร 3 ชั้น ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361