วันที่ 30 สิงหาคม 2565

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปลายบาง ได้จัดโครงการอสม.น้อยสดใส ใจอาสา ขึ้นเพื่อปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม โดยมีนางวไลพร อัจฉริยะ​ประสิทธิ์​ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนอกจากนี้นักเรียนจะได้รับฟังบรรยายเรื่อง บทบาทหน้าที่ของอสม.น้อย และร่วมทำกิจกรรมกับวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกรวยและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีอีกด้วย

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361