วันที่ 17 กันยายน 2565

เทศบาลตำบลปลายบางจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบางเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง ทั้งยังได้รับเกียรติจากวิทยากร 5 ท่าน ดังนี้

-ดร.สุพิชัย ศิริรักษ์

-นายอิทธิพล ปฐมสุนทรชัย

-นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์

-ดร.อนุรักษ์ ขจรฤทธิ์

-นางสุทธาทิพย์ เมืองสุข

มาบรรยายเพื่อสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรของเทศบาลในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ ข้อกฎหมาย ได้อย่างถูกต้อง พร้อมปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และยังมีการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันนี้ด้วย

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361