“พี่อำลา น้องอาลัย สายใยผูกพัน”

 

เกษียณอายุราชการ เทศบาลตำบลปลายบางประจำปี ปี 2565