วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563

นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ อสม.ตำบลบางคูเวียง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ วัดส้มเกลี้ยง ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี