วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563

บรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 และจุดคัดกรอง ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง ทั้ง 6 โรงเรียน

  1. โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม
  2. โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์(แจ่มชื่นวิทยาคม)
  3. โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม
  4. โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง
  5. โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง
  6. โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์