วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 “ประมวลภาพ” โครงการคืนคลองสวยทั่วไปไทยสุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก (คลองมหาสวัสดิ์) กิจกรรม “เมืองสวย น้ำใส ปลายบางปลอดผักตบชวา วัชพืชและสิ่งปฏิกูล” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2563 ณ ลานท่าน้ำวัดศรีประวัติ ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และหลังโรงพักปลายบาง