วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลายบาง ได้จัดโครงการฟันดี ยิ้มสดใส เด็กไทยปลายบาง โดยได้จัดนำแปรงสีฟันและยาสีฟัน มอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลปลายบางทุกคน พร้อมทั้งได้สอนวิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธีแก่นักเรียนด้วย โดยวันนี้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาได้เดินทางมามอบแปรงสีฟันและยาสีฟัน ณ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย (วัดศรีประวัติ)