วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

เทศบาลตำบลปลายบาง โดยการนำของนายกฯพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ และผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล นำพนักงานเทศบาลร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) เพื่อความเป็นระเบียบและปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน