วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีปิดครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 ณ วัดหูช้าง ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยครัวพระราชทานฯ ได้ดำเนินการจัดทำอาหารปรุงสำเร็จมอบให้แก่พี่น้องที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2563 โดยภายในงานมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมมากมาย อาทิ พญ.สุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี , นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย , นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง , นายเฉลิมชัย โถน้อย นายกเทศมนตรีตำบลศาลากลาง , เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี , กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน และกิ่งกาชาดอำเภอบางกรวย