วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

เทศบาลตำบลปลายบาง โดยการนำของนายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง , ผู้บริหาร , สมาชิกสภา , พนักงานเทศบาลตำบลปลายบาง และกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันทำจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ริมถนนกาญจนาภิเษก (ขาเข้าและขาออก) บริเวณหน้าวัดศรีเรืองบุญ ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี