วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563

ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี , นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย , นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง , สภ.ปลายบาง , สภ.บางกรวย , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และจิตอาสา ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และร่วมทำจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ณ วัดศรีเรืองบุญ ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี