เทศบาลตำบลปลายบาง ขอเชิญชวนผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ คณะครูและนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง หน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมไปถึงพนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลปลายบาง เข้าร่วมงานทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล และเข้าร่วมการประกวดการตกแต่งรถผ้าป่าขยะรีไซเคิลและการประกวดชุดรีไซเคิล ภายใต้โครงการรวมพลังนำขยะสร้างประโยชน์

 

ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.
ณ วัดศรีประวัติ ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลายบาง
โทร. 0 2449 4994 ต่อ 120,121