ผลการแข่งขันกีฬาเปตอง ทีมผสม โครงการการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์

– รร.ทต.วัดสิงห์(แจ่มชื่นวิทยาคม) ชนะ รร.ทต.ปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม 13-10 คะแนน
– รร.ทต.ปลายบางวัดโบสถ์ ชนะ รร.ทต.ปลายบางวัดส้มเกลี้ยง 13-4 คะแนน
– รร.ทต.ปลายบางวัดอุบลวนาราม ชนะ รร.ทต.ปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง 13-3 คะแนน

จัดโดย กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลายบาง