ผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน โครงการการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์

– รร.ทต.วัดสุนทรธรรมิการาม A เสมอ รร.ทต.ปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม B 1-1 ประตู
– รร.ทต.ปลายบางวัดสิงห์(แจ่มชื่นวิทยาคม) ชนะ รร.ทต.ปลายบางวัดส้มเกลี้ยง 1-0 ประตู
– รร.ทต.ปลายบางวัดอุบลวนาราม ชนะ รร.ทต.ปลายบางวัดโบสถ์ 3-0 ประตู

จัดโดย กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลายบาง