ผลการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล โครงการการแข่งขันกีฬาของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์

– รร.ทต.ปลายบางวัดโบสถ์ ชนะ รร.ทต.ปลายบางวัดอุบลวนาราม 2-1 เชต
– รร.ทต.ปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง ชนะ รร.ทต.วัดสุนทรธรรมิการาม 2-0 เซต
– รร.ทต.ปลายบางวัดส้มเกลี้ยง ชนะ รร.ทต.ปลายบางวัดสิงห์(แจ่มชื่นวิทยาคม) 2-1 เซต

จัดโดย กองการศึกษา เทศบาลตำบลปลายบาง