วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

เทศบาลตำบลปลายบาง โดยการนำของนายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง และสมาชิกสภาเทศบาล นำพนักงานดำเนินการดูดเลนลอกท่อ ถนนซอยวัดบางไกรใน ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี บริเวณซุ้มประตูวัด เพื่อป้องกันการท่วมขังของน้ำ เนื่องจากช่วงนี้่เป็นหน้าฝน ลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน