วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563
เทศบาลตำบลปลายบาง โดยการนำของนายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง พร้อมด้วยผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล นำพนักงานเทศบาล คณะครู และจิตอาสาเทศบาลตำบลปลายบาง พัฒนา ทำความสะอาด ตัดต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม