วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563
ท่านนายกฯพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง พร้อมด้วย ท่านปลัดธัชพล อภิรติมัย ปลัดเทศบาลตำบลปลายบาง และหัวหน้าส่วนราชการ , ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เข้าร่วมการประชุมพนักงานเทศบาลตำบลปลายบาง และพนักงานครูในสังกัดเทศบาล ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง