วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563
เทศบาลตำบลปลายบาง โดยการนำของนายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง ,ผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล ,กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องชาวเทศบาลตำบลปลายบาง ต้องขอขอบพระคุณมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย ที่ได้นำถุงยังชีพ มามอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลปลายบาง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้ง 7 โรงเรียน เป็น จำนวน 1,076 ชุด