วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563
“ประมวลภาพ” โครงการรวมพลังนำขยะสร้างประโยชน์ (ผ้าป่าขยะรีไซเคิล) ประจำปี 2563 ณ วัดศรีประวัติ ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
= ยอดเงินผ้าป่าขยะรีไซเคิล 193,705 บาท =
ผลการประกวดตกแต่งรถขยะรีไซเคิล(ภาครัฐ/เอกชน)
– รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง
ผลการประกวดตกแต่งรถขยะรีไซเคิล(ภาคประชาชนทั่วไป)
– รางวัลชนะเลิศ ชุมชนวัดอุบลวนาราม
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ตำบลบางคูเวียง
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ชุมชนวัดส้มเกลี้ยง
ผลการประกวดชุดรีไซเคิล(ภาครัฐ/เอกชน)
– รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนเทศบาลลปายบางวัดสุนทรธรรมิการาม
ผลการประกวดชุดรีไซเคิล(ภาคประชาชนทั่วไป)
– รางวัลชนะเลิศ ธนาคารคัดแยกขยะประกันชีวิต
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ชุมชนวัดสิงห์
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ธนาคารคัดแยกขยะประกันชีวิต
จัดโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลายบาง