วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ เทศบาลตำบลปลายบาง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยวันนี้มีนายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม และผู้บริหารเทศบาล , สมาชิกสภาเทศบาล ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้
จัดโดย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปลายบาง