วันที่ 18 มกราคม 2566

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลายบาง ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพ จัดโครงการคัดกรองสุขภาพกลุ่มวัยทำงานและกลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง โดยมีการอบรมให้ความรู้และตรวจคัดกรองสุขภาพ ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปลายบาง ที่อยู่ในกลุ่มทำงานและกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาด้านสุขภาพ โดยมี นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมในโครงการด้วย

—–

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361