วันที่ 24 มกราคม 2566

เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลายบาง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี และสมาคมแม่ดีเด่นแห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี ได้นำถุงยังชีพมามอบให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปลายบาง นำโดยนางวไพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมในงานครั้งนี้ด้วย

—–

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361