วันที่ 26 มกราคม 2566

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลายบาง ได้จัดโครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ” สอนเทคนิคการแต่งหน้า ให้แก่ประชาชนทั่วไป ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดโครงการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรมาร่วมบรรยาย ได้แก่ คุณณัฏฐ์ ธารบุปผา และ คุณอดิเทพ สิริสุขพรชัย ให้ความรู้และสอนเทคนิคการแต่งหน้า แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

—–

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361