ประกาศเทศบาลตำบลปลายบาง

เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง

ประจำปีการศึกษา 2566

#รับสมัครนักเรียนและสัมภาษณ์

📌 ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2566 – 25 เมษายน 2566

📌 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

📌 ใบรับสมัครติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบางทุกแห่ง

#ติตต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

1. โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม

โทร. 085 6893330 (ครูศูนย์ฯ)

2. โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม)

โทร. 02 985 0005

3. โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโบสถ์

โทร. 02 595 1938

4. โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม

โทร. 093 0951911

5. โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง

โทร. 089 6602339 (ครูวันระวี)

6. โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดโคนอนราษฎร์บำรุง

โทร. 061 8360666 (ครูปู)

————————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361