วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดโครงการครั้งนี้ด้วย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลายบาง เป็นผู้ดำเนินโครงการ และได้รับเกียรติจาก

คุณนิรัตน์ชฎา ไชยงาม และคุณธีระชล สาตสิน วิทยากรจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บรรยายให้ความรู้ ช่วงเช้า ในหัวข้อเกี่ยวกับโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การคุมกำเนิด สุขอนามัยทางเพศ ความหลากหลายของเพศทางเลือก

ช่วงบ่ายนักเรียนจะได้ร่วมกิจกรรมกับวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกรวยและเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.

เพื่อแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธี ปลอดภัย หายห่วง

กลุ่มที่ 2 พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

กลุ่มที่ 3 รู้จักและเข้าใจความหลากหลายทางเพศ

กลุ่มที่ 4 “รัก” ให้สื่อสารเพื่อป้องกัน

กลุ่มที่ 5 “รัก” ให้ตรวจ

—–

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361