วันที่ 1 ธันวาคม 2565

เทศบาลตำบลปลายบาง บริหารงานโดย นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง ได้มอบหมายให้ นางเยาวภา มากมูล นายพรประสิทธิ์ เจษฎาภัทรกุล รองนายกเทศมนตรี เลขขานุการฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลปลายบาง คณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ร่วมต้อนรับ ข้าราชการโอนย้าย ผู้อำนวยการกองศึกษา นักวิชาการพัสดุสังกัดกองคลัง และให้โอวาท แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ พร้อมทั้งพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลายบาง ชั้น 4

—————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361