วันที่ 8 ธันวาคม 2565

เวลา 09.00-12.00 น. นางเยาวภา มากมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง เปิดโครงการชุมชนปลายบางร่วมใจ ใส่ใจความดันโลหิตสูง

ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดศรีเรืองบุญ ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมีตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย ผอ.รพ.สต. ปลายบาง ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรปลายบาง ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมในโครงการด้วย

—————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361