วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลตำบลปลายบาง

นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษาฯ สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ร่วมต้อนรับ นายสมบูรณ์ สุธีระกูล ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี

พร้อมคณะ และผู้มีเกียรติที่ร่วมออกตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอบางกรวยและร่วมประชุมในประเด็น ดังนี้

1. การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทยในส่วนของจังหวัดนนทบุรี

2. การติดตามการจัดตั้งศูนย์คัดกรองการใช้ยาเสพติดและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมภายในจังหวัดนนทบุรี

3. การส่งรายงานการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ. 2565

—————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361