โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์นักเรียน ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2565 – 12 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลปลายบาง ได้รับเกียรติจาก นางสาวรฌทร สงวนพงศ์ นายอำเภอบางกรวย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลปลายบาง และโรงเรียนในเขตพื้นที่ข้างเคียง รวมถึงนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วย

—————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361