วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น.

นายชีวิน ศรีอำคา ปลัดเทศบาลตำบลปลายบาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลตำบลปลายบางเพื่อพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พุทธศักราช 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง ชั้น 4

—————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361