วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

นางเยาวภา มากมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการมหาสวัสดิ์ร่วมใจควบคุมเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาสวัสดิ์ ในการนี้พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปลายบาง ร่วมในพิธีเปิดด้วย ภายในงานมีการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง การดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน ฯลฯ แก่ประชาชนด้วย

—————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361