วันที่ 31 มีนาคม 2566

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอบางกรวย ร่วมกับ เทศบาลตำบลปลายบาง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดพื้นที่ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอบางกรวยขึ้น เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายสมชาย ศาตมานนท์ นายอำเภอบางกรวย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และคณะครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอบางกรวย หมู่ที่ 5 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

—————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361