วันที่ 4 เมษายน 2566

นายสมชาย ศาตมานนท์ นายอำเภอบางกรวย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ ศูนย์ปฏิบัติการวัดศรีประวัติ หมู่ 1 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ นางเยาวภา มากมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมในพิธีเปิดด้วย

—————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361