วันที่ 11 เมษายน 2566

นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ร่วมพิธีเปิดโครงการ ในครั้งนี้ด้วย กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลปลายบาง เป็นผู้ดำเนินโครงการ และได้รับเกียรติจาก ดร.สุพิชัย ศิริรักษ์ นักวิชาการอิสระ/อาจารย์พิเศษ เป็นวิทยากร

รายละเอียดในการบรรยายโครงการ มีดังนี้

👉︎ เรื่อง ความเป็นมาและความหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

👉︎ เรื่อง ความสำคัญของหลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย

👉︎ เรื่อง หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาที่ยั่งยืน

👉︎ เรื่อง การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน

—————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361