วันที่ 24 เมษายน 2566

นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลายบาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และชุมชนในเทศบาลตำบลปลายบาง ร่วมทำบุญเทศบาลฯ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปลายบาง เนื่องในวันเทศบาล 24 เมษายน ของทุกปี

—————————————————————

เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์ : 02-4494360

Facebook : ปลายบาง นนทบุรี

ID Line : plaibang

www : plaibang.go.th

สายตรงงานป้องกันฯ : 02-4494361